Danh sách TTS

thực tập sinh KD Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng, Nguyễn Cẩm Hà
Nguyễn Cẩm Hà (Part time)
ĐH Duy Tân ĐN
thực tập sinh Marketing Đà Nẵng, Lâm Như Phước
Lâm Như Phước (Part time)
ĐH Duy Tân ĐN
thực tập sinh TTS Kinh Doanh Đà Nẵng, Nguyễn Mai Lan Trinh
Nguyễn Mai Lan Trinh (Part time)
ĐH Duy Tân ĐN
thực tập sinh Kinh Doanh Đà Nẵng, Trần Thị Huyền Trinh
Trần Thị Huyền Trinh (Part time)
ĐH Duy Tân ĐN
thực tập sinh KD Xuất nhập khẩu Đà Nẵng, Lê Nguyễn Tất Quân
Lê Nguyễn Tất Quân (Part time)
ĐH Duy Tân ĐN
thực tập sinh Kinh Doanh Đà Nẵng, Nguyễn Thị Thảo
Nguyễn Thị Thảo (Part time)
ĐH Duy Tân ĐN
thực tập sinh KD Xuất nhập khẩu Đà Nẵng, Vi Trần Thái Tuấn
Vi Trần Thái Tuấn (Part time)
ĐH Kinh Tế ĐN
thực tập sinh KD xuất nhập khẩu Đà Nẵng, Nguyễn Thị Thanh Xuân
Nguyễn Thị Thanh Xuân (Full time)
ĐH Kinh Tế ĐN
thực tập sinh KD xuất nhập khẩu Đà Nẵng, Nguyễn Thị Kim Chung
Nguyễn Thị Kim Chung (Part time)
ĐH Kinh Tế ĐN
thực tập sinh Marketing Đà Nẵng, Nguyễn Đức Tuấn
Nguyễn Đức Tuấn (Part time)
ĐH Đông Á ĐN
thực tập sinh Marketing Đà Nẵng, Phạm Thị Sen
Phạm Thị Sen (Part time)
ĐH Kinh Tế ĐN
thực tập sinh KD Xuất nhập khẩu Đà Nẵng, Võ Trần Lan Anh
Võ Trần Lan Anh (Part time)
ĐH Kiến Trúc ĐN
thực tập sinh Tts Marketing Đà Nẵng, Nguyễn Trọng Tín
Nguyễn Trọng Tín (Part time)
ĐH Đông Á ĐN
thực tập sinh KD xuất nhập khẩu Đà Nẵng, Lê Thị Thương
Lê Thị Thương (Part time)
ĐH Kinh Tế ĐN
thực tập sinh kinh doanh Đà Nẵng, Nguyễn Trần Thu Thảo
Nguyễn Trần Thu Thảo (Part time)
ĐH Đông Á ĐN
thực tập sinh KD xuất nhập khẩu Đà Nẵng, Nguyễn Thị Thu Huyền
Nguyễn Thị Thu Huyền (Part time)
ĐH Kinh Tế ĐN
thực tập sinh TTS Kinh Doanh Đà Nẵng, Nguyễn Thị Tâm Liên
Nguyễn Thị Tâm Liên (Part time)
ĐH Đông Á ĐN
thực tập sinh TTS Kinh Doanh Đà Nẵng, Võ Thị Tường Vy
Võ Thị Tường Vy (Part time)
ĐH Đông Á ĐN
thực tập sinh Kinh Doanh Đà Nẵng, Võ Thị Vy
Võ Thị Vy (Part time)
ĐH Đông Á ĐN
thực tập sinh TTS Kinh Doanh Đà Nẵng, Phạm Kiều Băng Nhi
Phạm Kiều Băng Nhi (Part time)
ĐH Đông Á ĐN
thực tập sinh KD Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng, Lưu Thị Kiều Duyên
Lưu Thị Kiều Duyên (Part time)
ĐH Kinh Tế ĐN
thực tập sinh Kinh Doanh Đà Nẵng, Nguyễn Kim Phụng
Nguyễn Kim Phụng (Part time)
ĐH Đông Á ĐN
thực tập sinh Kinh Doanh Đà Nẵng, Lâm Thị Hoàng Ngân
Lâm Thị Hoàng Ngân (Part time)
ĐH Đông Á ĐN
thực tập sinh KD Xuất nhập khẩu Đà Nẵng, Phạm Thị Mỹ Như
Phạm Thị Mỹ Như (Part time)
ĐH Kinh Tế ĐN
thực tập sinh Marketing Đà Nẵng, Phạm Thị Mĩ Hoa
Phạm Thị Mĩ Hoa (Part time)
ĐH Kinh Tế ĐN
thực tập sinh Kinh Doanh Đà Nẵng, Đặng Thị Phương Cảnh
Đặng Thị Phương Cảnh (Part time)
ĐH Đông Á ĐN
thực tập sinh KD Xuất nhập khẩu Đà Nẵng, Lê Như Quỳnh
Lê Như Quỳnh (Part time)
ĐH Kinh Tế ĐN
thực tập sinh KD Xuất nhập khẩu Đà Nẵng, Nguyễn Hoàng Thảo Quyên
Nguyễn Hoàng Thảo Quyên (Part time)
ĐH Kiến Trúc ĐN
thực tập sinh KD Xuất nhập khẩu Đà Nẵng, Nguyễn Thị Kim Phúc
Nguyễn Thị Kim Phúc (Part time)
ĐH Kinh Tế ĐN
thực tập sinh Marketing Đà Nẵng, Nguyễn Thị Thu Ngân
Nguyễn Thị Thu Ngân (Full time)
ĐH Duy Tân ĐN
thực tập sinh Marketing Đà Nẵng, Trần Thị Luyến
Trần Thị Luyến (Part time)
ĐH Duy Tân ĐN
thực tập sinh Marketing Đà Nẵng, Mai Văn Sáng
Mai Văn Sáng (Part time)
ĐH Đông Á ĐN
thực tập sinh Kinh Doanh Đà Nẵng, Trương Thị Thu Hiền
Trương Thị Thu Hiền (Full time)
ĐH Kiến Trúc ĐN
thực tập sinh Kinh Doanh Đà Nẵng, Đoàn Thúy Hằng
Đoàn Thúy Hằng (Part time)
ĐH Duy Tân ĐN
thực tập sinh Kinh Doanh Đà Nẵng, Trần Đức Tín
Trần Đức Tín (Full time)
ĐH Duy Tân ĐN
thực tập sinh Kinh Doanh Đà Nẵng, Vũ Thị Như Quỳnh
Vũ Thị Như Quỳnh (Part time)
ĐH Đông Á ĐN
thực tập sinh Kinh Doanh Đà Nẵng, Trần Huy Quyn
Trần Huy Quyn (Part time)
ĐH Kinh Tế ĐN
thực tập sinh Marketing Đà Nẵng, Nguyễn Thị Thuý Huyền
Nguyễn Thị Thuý Huyền (Part time)
ĐH Việt Hàn
thực tập sinh Kinh Doanh Đà Nẵng, Dương Thị Trà Giang
Dương Thị Trà Giang (Part time)
ĐH Đông Á ĐN
thực tập sinh Kinh Doanh Đà Nẵng, Phạm Thị Tường Vy
Phạm Thị Tường Vy (Part time)
ĐH Đông Á ĐN
thực tập sinh Kinh Doanh Đà Nẵng, Trịnh Thị Thúy Dương
Trịnh Thị Thúy Dương (Part time)
ĐH Đông Á ĐN
thực tập sinh Kinh Doanh Đà Nẵng, Nguyễn Thị Hoài Linh
Nguyễn Thị Hoài Linh (Part time)
ĐH Kiến Trúc ĐN
thực tập sinh Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng, Nguyễn Thị Hà Nhi
Nguyễn Thị Hà Nhi (Part time)
ĐH Duy Tân ĐN
thực tập sinh marketing Đà Nẵng, Phạm Thị Hạ
Phạm Thị Hạ (Full time)
ĐH Việt Hàn

Liên Hệ

Bạn có thắc mắc cần giải đáp hoặc bạn quan tâm đến các sản phẩm của chúng tôi, Hãy gửi liên hệ cho chúng tôi.


VINACEN

Address: 04Nhon Hoa 22,Hoa An,Cam Le, Da Nang, VietNam
Tel: (02366) 272827 - Hotline: 0906 54 0038
EmailL contact@vinacen.vn